Zarządzanie tożsamością (IDM)

Zarządzanie tożsamością (ang. identity management, IDM) odnosi się do zarządzania prawami dostępu do zasobów informacyjnych. Istotną zasadą jest to, że zakres dostępu powinien być minimalny, ale zarazem wystarczający do pełnienia wyznaczonych obowiązków. Decyzją, którą muszą podjąć duże organizacje, jest to kto powinien mieć dostęp do jakich danych.

Wszystkie „dobre” strategie zaczynają się od określenia końcowego celu.

W obszarze IDM tym końcowym celem może być na przykład konieczność zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i ochrona kluczowych dla przedsiębiorstwa aplikacji i systemów biznesowych. Te elementy biorą swój początek w konieczności przestrzegania określonych przepisów prawa związanych z rodzajem prowadzonej działalności. W innych organizacjach celem może być redukcja kosztów oraz sukcesywne podnoszenie jakości świadczonych usług. Zrozumienie tych wszystkich potrzeb daje możliwość przeprowadzenia udanego projektu wdrożenia systemu zarządzania tożsamością (IDM) w przedsiębiorstwie.

Mamy świadomość, że każda organizacja ma swoje cele, wymagania i oczekiwania co do tego w jakim zakresie pragnie wdrażać systemy automatyzujące i wspomagające zarządzanie, dlatego też firma SimplySec posiada własny model prowadzenia projektów z dziedziny zarządzania tożsamością, który wykorzystuje bogate doświadczenie zespołu projektowego oraz stabilną platformę do realizacji takich przedsięwzięć. Nasz model wdrożenia prowadzi do mierzalnych rezultatów, które odpowiadają potrzebom przedsiębiorstwa.

SKONTAKTUJ SIĘ

Zarządzanie tożsamością (IDM)

Zarządzanie tożsamością (ang. identity management, IDM) odnosi się do zarządzania prawami dostępu do zasobów informacyjnych. Istotną zasadą jest to, że zakres dostępu powinien być minimalny, ale zarazem wystarczający do pełnienia wyznaczonych obowiązków. Decyzją, którą muszą podjąć duże organizacje, jest to kto powinien mieć dostęp do jakich danych.

Wszystkie „dobre” strategie zaczynają się od określenia końcowego celu.

W obszarze IDM tym końcowym celem może być na przykład konieczność zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i ochrona kluczowych dla przedsiębiorstwa aplikacji i systemów biznesowych. Te elementy biorą swój początek w konieczności przestrzegania określonych przepisów prawa związanych z rodzajem prowadzonej działalności. W innych organizacjach celem może być redukcja kosztów oraz sukcesywne podnoszenie jakości świadczonych usług. Zrozumienie tych wszystkich potrzeb daje możliwość przeprowadzenia udanego projektu wdrożenia systemu zarządzania tożsamością (IDM) w przedsiębiorstwie.

Mamy świadomość, że każda organizacja ma swoje cele, wymagania i oczekiwania co do tego w jakim zakresie pragnie wdrażać systemy automatyzujące i wspomagające zarządzanie, dlatego też firma SimplySec posiada własny model prowadzenia projektów z dziedziny zarządzania tożsamością, który wykorzystuje bogate doświadczenie zespołu projektowego oraz stabilną platformę do realizacji takich przedsięwzięć. Nasz model wdrożenia prowadzi do mierzalnych rezultatów, które odpowiadają potrzebom przedsiębiorstwa.

SKONTAKTUJ SIĘ