GRC

Pojęcie GRC oznacza połączenie trzech filarów nowoczesnego i dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa – Governance, Risk i Compliance.

Kluczowymi filarami, na jakich opiera się to podejście są:

  • Konsolidacja informacji dotyczącej zarówno przepisów zewnętrznych i wewnętrznych jak i zidentyfikowanych ryzyk oraz wdrożenie centralnej Analizy ryzyka
  • Zapewnienie procesom i wszystkim zidentyfikowanym ryzykom „właścicieli”, którzy biorą odpowiedzialność za ich nadzorowanie i obsługę co prowadzi do Rozliczalności
  • Przekraczanie granic pomiędzy departamentami (silosami) i zainicjowanie Współpracy dla osiągnięcia celów organizacji
  • Wdrożenie mechanizmów pozwalających monitorować realizację założonych celów i zapewnienie Przejrzystości
  • Poprawa Efektywności poprzez automatyzację powtarzalnych operacji wykonywanych ręcznie.

Skuteczne wdrożenie zasad GRC wiąże się często ze zmianą w sposobie funkcjonowania organizacji.

Podejście takie opiera się bowiem na przełamywaniu podejścia silosowego, gdzie każdy departament interesuje się tylko swoimi sprawami i budowie procesów przenikających granice departamentów. Proces pełnego wdrożenia zasad GRC w organizacji nie jest proste i wymaga zaplanowania a jeszcze wcześniej zrozumienia poziomu dojrzałości własnej organizacji.

SKONTAKTUJ SIĘ

GRC

Pojęcie GRC oznacza połączenie trzech filarów nowoczesnego i dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa – Governance, Risk i Compliance.

Kluczowymi filarami, na jakich opiera się to podejście są:

  • Konsolidacja informacji dotyczącej zarówno przepisów zewnętrznych i wewnętrznych jak i zidentyfikowanych ryzyk oraz wdrożenie centralnej Analizy ryzyka
  • Zapewnienie że nie tylko procesy jak i ich elementy ale także wszystkie zidentyfikowane ryzyka mają swoich właścicieli, którzy biorą odpowiedzialność za ich nadzorowanie i obsługę co prowadzi do Rozliczalności
  • Przekraczanie granic pomiędzy departamentami (silosami) i zainicjowanie Współpracy dla osiągnięcia celów organizacji
  • Wdrożenie mechanizmów pozwalających monitorować realizację założonych celów i zapewnienie Przejrzystości
  • Poprawa Efektywności poprzez automatyzację powtarzalnych operacji wykonywanych ręcznie.

Skuteczne wdrożenie zasad GRC wiąże się często ze zmianą w sposobie funkcjonowania organizacji.

Podejście takie opiera się bowiem na przełamywaniu podejścia silosowego, gdzie każdy departament interesuje się tylko swoimi sprawami i budowie procesów przenikających granice departamentów. Proces pełnego wdrożenia zasad GRC w organizacji nie jest proste i wymaga zaplanowania a jeszcze wcześniej zrozumienia poziomu dojrzałości własnej organizacji.

SKONTAKTUJ SIĘ
simplysec-silosy

Silosy

Każdy departament realizuje własne procesy i kieruje się własnymi zasadami i procedurami

Cel: Spełnienie wymagań zgodności

Zarządzanie

Procesy przekraczają granice departamentów. Współpraca pozwala na unifikację zasad i procedur.

Cel: Skuteczne identyfikacja i zarządzanie ryzykiem

Przewaga

Organizacja proaktywnie identyfikuje i obsługuje ryzyka.

Cel: Wykorzystanie zebranej wiedzy aby zwiększyć swoją skuteczność na rynku